(Không gian) Má Sài Gòn

Xem ở đâu

* Trong sự hiện diện của nhà làm phim

Vé buổi chiếu riêng
Thứ Tư, 16.05.2024

Ciné-centre Baie Comeau · Phụ đề tiếng Pháp

Baie Comeau, Canada
Thứ Bảy, 13.04.2024 · 20:00

Festival cinéma du monde de Sherbrooke · La maison du cinéma · Phụ đề tiếng Pháp *

Sherbrooke, Canada
Chủ Nhật, 07.04.2024 · 20:15

Cinéma Public · Phụ đề tiếng Pháp

Montréal, Canada
Thứ Hai, 25.03.2024 · 20:30

Cinéma Public · Phụ đề tiếng Pháp

Montréal, Canada
Thứ Năm, 22.03.2023 · 15:30

Cinéma Public · Phụ đề tiếng Pháp

Montréal, Canada
Thứ Ba, 21.03.2024 · 18:30

Cinéma Moderne · Phụ đề tiếng Anh *

Montréal, Canada
Chủ Nhật, 17.03.2024 · 11:00

Cinéma Moderne · Phụ đề tiếng Pháp

Montréal, Canada
Thứ Bảy, 16.03.2024 · 15:30

Cinéma Public · Phụ đề tiếng Pháp

Montréal, Canada
Thứ Bảy, 09.03.2024 · 21:45

Cinemasia Film Festival · Studio/K · Phụ đề tiếng Anh

Amsterdam, Nước Hà Lan
Thứ Tư, 07.03.2024 · 20:00

Cinéma Public · Phụ đề tiếng Pháp

Montréal, Canada
Thứ Ba, 05.03.2024 · 19:15

Cinemasia Film Festival · Studio/K · Phụ đề tiếng Anh

Amsterdam, Nước Hà Lan
Chủ Nhật, 03.03.2024 · 21:00

Cinéma Moderne · Phụ đề tiếng Anh

Montréal, Canada
Thứ Năm, 01.03.2024 · 19:00

Cinéma Beaumont · Phụ đề tiếng Pháp

Québec, Canada
Thứ Năm, 01.03.2023 · 15:00

Cinéma Public · Phụ đề tiếng Pháp *

Montréal, Canada
Thứ Tư, 28.02.2024 · 18:30

Cinéma Moderne · Phụ đề tiếng Anh

Montréal, Canada
Chủ Nhật, 25.02.2024 · 13:00

Cinéma Public · Phụ đề tiếng Pháp

Montréal, Canada
Thứ Tư, 21.02.2024 · 16:30

Cinéma Moderne · Phụ đề tiếng Pháp

Montréal, Canada
Thứ Hai, 19.02.2024 · 20:45

Cinéma Public · Phụ đề tiếng Pháp

Montréal, Canada
Chủ Nhật, 18.02.2024 · 14:00

VanCity VIFF · Phụ đề tiếng Anh

Vancouver, Canada
Thứ Bảy, 17.02.2024 · 18:30

Cinéma Moderne · Phụ đề tiếng Anh *

Montréal, Canada
Thứ Năm, 15.02.2024 · 19:45

Cinéma Public · Phụ đề tiếng Pháp

Montréal, Canada
Thứ Năm, 15.02.2024 · 19:00

Cinéma Beaumont · Phụ đề tiếng Pháp *

Québec, Canada
Thứ Năm, 15.02.2024 · 17:00

Cinéma du Parc · Phụ đề tiếng Anh

Montréal, Canada
Thứ Tư, 14.02.2024 · 16:45

Cinéma du Parc · Phụ đề tiếng Anh

Montréal, Canada
Thứ Tư, 14.02.204 · 15:45

VanCity VIFF · Phụ đề tiếng Anh

Vancouver, Canada
Thứ Ba, 13.02.2024 · 18:30

Cinéma Moderne · Phụ đề tiếng Pháp · Special Event Queer Flirt

Montréal, Canada
Thứ Ba, 13.02.2024 · 17:00

Cinémathèque QC · Phụ đề tiếng Pháp

Montréal, Canada
Thứ Ba, 13.02.2024 · 17:00

Cinéma du Parc · Phụ đề tiếng Anh

Montréal, Canada
Thứ Ba, 13.02.2024 · 16:10

VanCity VIFF · Phụ đề tiếng Anh

Vancouver, Canada
Thứ Hai, 12.02.2024 · 17:00

Cinéma du Parc · Phụ đề tiếng Anh

Montréal, Canada
Chủ Nhật, 11.02.2024 · 17:00

Cinéma du Parc · Phụ đề tiếng Anh

Montréal, Canada
Chủ Nhật, 11.02.2024 · 14:00

Cinéma Moderne · Phụ đề tiếng Pháp

Montréal, Canada
Chủ Nhật, 11.02.2024 · 14:00

Girls Don't Cry Film Festival · Cinéma American Cosmograph · Phụ đề tiếng Anh

Toulouse, France
Thứ Bảy, 10.02.2024 · 18:00

VanCity VIFF · Phụ đề tiếng Anh

Vancouver, Canada
Thứ Bảy, 10.02.2024 · 17:00

Cinéma du Parc · Phụ đề tiếng Anh

Montréal, Canada
Thứ Sáu, 09.02.2024 · 20:45

Cinémathèque QC · Phụ đề tiếng Pháp

Montréal, Canada
Thứ Sáu, 09.02.2024 · 20:15

VanCity VIFF · Phụ đề tiếng Anh

Vancouver, Canada
Thứ Sáu, 09.02.2024 · 17:00

Cinéma du Parc · Phụ đề tiếng Anh

Montréal, Canada
Thứ Năm, 08.02.2024 · 18:45

Cinéma du Parc · Phụ đề tiếng Anh

Montréal, Canada
Thứ Năm, 08.02.2024 · 13:00

Cinémathèque QC · Phụ đề tiếng Pháp

Montréal, Canada
Thứ Tư, 07.02.2024 · 18:45

Cinéma du Parc · Phụ đề tiếng Anh

Montréal, Canada
Thứ Tư, 07.02.2024 · 15:00

Cinémathèque QC · Phụ đề tiếng Pháp

Montréal, Canada
Thứ Ba, 06.02.2024 · 21:15

Cinémathèque QC · Phụ đề tiếng Pháp

Montréal, Canada
Thứ Ba, 06.02.2024 · 18:30

Cinéma Moderne · Phụ đề tiếng Pháp *

Montréal, Canada
Thứ Ba, 06.02.2024 · 16:30

Cinéma du Parc · Phụ đề tiếng Anh

Montréal, Canada
Thứ Hai, 05.02.2024 ·20:00

Cinéma Public · Phụ đề tiếng Pháp

Montréal, Canada
Thứ Hai, 05.02.2024 · 19:00

Cinémathèque QC · Phụ đề tiếng Pháp

Montréal, Canada
Thứ Hai, 05.02.2024 · 18:45

Cinéma du Parc · Phụ đề tiếng Anh

Montréal, Canada
Chủ Nhật, 04.02.2024 · 18:45

Cinéma du Parc · Phụ đề tiếng Anh

Montréal, Canada
Chủ Nhật, 04.02.2024 · 14:00

Cinémathèque QC · Phụ đề tiếng Pháp *

Montréal, Canada
Thứ Bảy, 03.02.2024 · 17:00

Cinémathèque QC · Phụ đề tiếng Pháp

Montréal, Canada
Thứ Bảy, 03.02.2024 · 18:45

Cinéma du Parc · Phụ đề tiếng Anh

Montréal, Canada
Thứ Bảy, 03.02.2024 · 19:15

Cinéma Public · Phụ đề tiếng Pháp *

Montréal, Canada
Thứ Sáu, 02.02.2024 · 19:00

Cinéma du Parc · Phụ đề tiếng Anh *

Montréal, Canada
Thứ Sáu, 02.02.2024 · 21:15

Cinémathèque QC · Phụ đề tiếng Pháp

Montréal, Canada
Thứ Sáu, 02.02.2024 · 18:00

Cinéma Public · Phụ đề tiếng Pháp

Montréal, Canada
Chủ Nhật, 28.01.2024 · 18:30

Hot Docs Ted Rogers Cinema · Phụ đề tiếng Anh *

Toronto, Canada
From Jan 24 to Jan 28, 2024

Festival Si Loin, Si Proche - La Ferme du Buisson

Noisiel, France
Chủ Nhật, 19.11.2023

RIDM - Cinémathèque Québécoise

Montréal, Canada
Thứ Năm, 16.11.2023

RIDM - Cinéma du Musée

Montréal, Canada
Thứ Bảy, 11.11.2023

Sinema Transtopia

Gerlin, Germany
Thứ Sáu, 10.11.2023

Fondazione Prada

Milan, Italy
Thứ Năm, 19.10.2023

Newfest

New York, USA
Chủ Nhật, 01.10.2023

​MiX International LGBTQ+ Film Festival

Milan, Italy
Chủ Nhật, 09.09.2023

Fringe! Queer Film & Arts Fest

London, England
Thứ Bảy, 06.05.2023

DOXA

Vancouver, Canada
02.05.2023 và 05.05.2023

Hot Docs

Toronto, Canada
20.04.2023 - 30.04.2023

Visions du Réel

Nyon, Switzerland