(Không gian) Má Sài Gòn

Bạn có biết không?

Màu sắc của khung nền sẽ thay đổi qua những lá thư được gửi, phản chiếu lại trạng thái cảm xúc chung của mọi người trong cộng đồng.