(Không gian) Má Sài Gòn

Chính Sách Bảo Mật

Lần Cập Nhật Cuối: 13 tháng 11 năm 2023

Má Saì Gòn Space (“MSS”, “chúng tôi”) thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn theo Chính Sách Bảo Mật này. MSS cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Chúng tôi trân trọng sự tin tưởng của bạn và nhận ra rằng để duy trì niềm tin này, chúng tôi cần phải minh bạch và có trách nhiệm trong cách chúng tôi quản lý và xử lý thông tin cá nhân mà bạn chia sẻ với chúng tôi.

Chính Sách này quy định cách chúng tôi sử dụng và truyền thông thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi thu thập trong quá trình hoạt động ảo trên trang web MSS tại www.masaigon.space (“Trang web MSS”).

Lưu ý rằng MSS có quyền cập nhật hoặc thay đổi các thực hành bảo mật hoặc Chính Sách này bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng một Chính Sách cập nhật trên Trang web MSS và cập nhật ngày có hiệu lực ở đầu Chính Sách này. Phiên bản mới nhất của Chính Sách này sẽ quyết định việc thu thập, truyền thông và sử dụng thông tin cá nhân của MSS, và sẽ có hiệu lực ngay sau khi được đăng. Bằng cách tiếp tục truy cập Trang web sau khi có các thay đổi đối với Chính Sách này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản sửa đổi. Vui lòng xem xét Chính Sách Bảo Mật này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào.

Chính Sách Bảo Mật này được chia thành các phần sau:

Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

1. Những Câu Chuyện


Khi bạn chia sẻ một câu chuyện trên [Tên Trang Web Của Bạn], chúng tôi thu thập các thông tin sau:

 • Nội dung câu chuyện
 • Thông tin người nhận
 • Địa điểm của bạn
 • Tên của bạn
 • Địa chỉ email của bạn
 • Cảm xúc bạn đang trải qua

2. Thông Tin Tự Động Thu Thập

Chúng tôi có thể thu thập một số thông tin tự động khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, bao gồm:

 • Địa chỉ IP
 • Loại trình duyệt
 • Thông tin thiết bị
 • Dữ liệu nhật ký

Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Của Bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập cho những mục đích sau:

 • Hiển thị và quản lý câu chuyện trên trang web của chúng tôi
 • Liên lạc với bạn về câu chuyện hoặc dịch vụ của chúng tôi
 • Cải thiện nội dung và chức năng của trang web của chúng tôi
 • Cung cấp thông tin liên quan đến phim và giới thiệu các video và hình ảnh liên quan


Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba. Điều này không bao gồm các bên thứ ba đáng tin cậy giúp chúng tôi vận hành trang web, thực hiện kinh doanh hoặc phục vụ bạn.

Lựa Chọn Của Bạn

Bạn có thể chọn không cung cấp một số thông tin cá nhân, nhưng điều này có thể giới hạn khả năng tham gia vào một số hoạt động trên trang web.

Bảo Mật

Chúng tôi triển khai nhiều biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Liên Kết Đến Bên Thứ Ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát nội dung hoặc thực hành bảo mật của những trang web này và khuyến khích bạn xem xét chính sách bảo mật của họ.

Thay Đổi Trong Chính Sách Bảo Mật Này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách Bảo Mật này từ thời gian này sang thời gian khác. Ngày của bản sửa đổi cuối cùng sẽ được chỉ ra ở đầu Chính Sách.

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về Chính Sách Bảo Mật này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua địa chỉ hello@lekhoa.com.